Zmluvy (výpis z 26.09.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
  Stránka 6 z 12
06.08.2017 2017/8/1
dodatok č. 2 k zmluve KŽP-PO4- SC431-2015-6/011
625 441,71 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR Zobrazit dokument  
28.06.2017 2017/6/3
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - KŽP-PO4-SC431-2015-6/011
625 441,71 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR Zobrazit dokument  
14.06.2017 2017/6/2
Zmluva o dielo - "Internát A - výmeny otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa"
10 716,00 €
zmluva
AIP projekt, s.r.o. Zobrazit dokument  
07.06.2017 2017/6/1
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia kotolne, rekonštrukcia rozvodu ÚK internát - samostatné meranie, bazén - ohrev a vdzuchotechnika - PD"
9 720,00 €
zmluva
WATERM - LAKAL, s.r.o. Zobrazit dokument  
19.05.2017 2017/5/2
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy
9 196,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj Zobrazit dokument  
05.05.2017 2017/5/1
zmluva o spolupráci
0,00 €
zmluva
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Zobrazit dokument  
11.04.2017 2017/4/3
zmluva o dielo - zhotovenie energetického certifikátu
2 700,00 €
zmluva
STAVOPROJEKT, s.r.o. Zobrazit dokument  
11.04.2017 2017/4/4
zmluva o dielo - stavebný dozor
5 500,00 €
zmluva
Ing. Peter Ferenc Zobrazit dokument  
04.04.2017 2017/4/2
Zmluva o dielo - "Obnova budovy školských dielní SOŠ SPOJENEJ a OA"
597 596,71 €
zmluva
Ing. Miroslav Mularčílk - MOVYROB Zobrazit dokument  
31.03.2017 2017/4/1
Zmluva o nájme
0,00 €
zmluva
JaMiNet, s.r.o. Zobrazit dokument  
13.03.2017 2017/3/3
Kúpna zmluva - šatňová skrinka
2 419,00 €
zmluva
Interéry Rijak, s.r.o. Zobrazit dokument  
02.03.2017 2017/3/1
dohoda o ukončení zmluvy
0,00 €
zmluva
STAVOPROJEKT, s.r.o. Zobrazit dokument  
24.02.2017 2017/3/2
zmluva o združenej dodávke plynu
0,00 €
zmluva
innogy Slovensko s.r.o. Zobrazit dokument  
13.02.2017 2017/2/1
zmluva o prevedení plošnej inzercie
0,00 €
zmluva
Lukáš Kočnar - PRO - FACTOR Zobrazit dokument  
23.01.2017 2017/1/3
Kúpna zmluva - stravné poukážky
29 972,70 €
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Zobrazit dokument  
02.01.2017 2017/1/1
dodatok k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
0,00 €
dodatok
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Zobrazit dokument  
01.01.2017 2017/1/2
poskytovanie školského stravovania r. 2017
0,00 €
zmluva
ZŠ-Komenského Zobrazit dokument  
13.12.2016 2016/12/1
nájom nebytových priestorov - telocvične
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR Zobrazit dokument  
02.11.2016 2016/11/1
zmluva o poskytovaní služieb
55,92 €
zmluva
FIBERCON, s.r.o. Zobrazit dokument  
27.10.2016 2016/10/5
Zmluva o dielo na dodávku stavebnomontážnych prác
4 577,93 €
zmluva
KRAGAS Zobrazit dokument