Objednávky - detail (výpis z 26.09.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 22.01.2021
Dátum zverejnenia: 22.01.2021
Dátum podpisu: 22.01.2021
Dátum účinnosti: 23.01.2021
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva - UP Slovensko 2021.pdf
Identifikácia zmluvy: 2021/1/2
Číslo zmluvy: 2021/1/2
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
  Tomašíkova 23/D
  821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Predmet plnenia: Kúpna zmluva
Suma s DPH
Celková hodnota: 36 998,13 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Dátum podpisu: 07.01.2021
Dátum účinnosti: 08.01.2021
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [362 kB] PZ - 2021 Dodatok č. 1.pdf
Identifikácia zmluvy: 2021/1/1
Číslo zmluvy: 2021/1/1
Názov zmluvy: Dodatok č. 1/2021
Dodávateľ: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
  Kopčianská 14
  851 01 Bratislava
IČO: 35805609
Predmet plnenia: Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 22.12.2020
Dátum zverejnenia: 28.12.2020
Dátum podpisu: 22.12.2020
Dátum účinnosti: 29.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [4 MB] Zmluva SPP.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/12/5
Číslo zmluvy: 2020/12/5
Názov zmluvy: Zmluva o dodváke plynu
Dodávateľ: SPP, a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet plnenia: Zmluva o dodávke plynu
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dátum podpisu: 08.12.2020
Dátum účinnosti: 17.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva - Energie2, a.s..pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/12/4
Číslo zmluvy: 2020/12/4
Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávateľ: Energie2,a.s.
  Lazaretská 3a
  811 08 Bratislava
Predmet plnenia: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.12.2020
Dátum zverejnenia: 04.12.2020
Dátum podpisu: 04.12.2020
Dátum účinnosti: 05.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [669 kB] Union - poistenie.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/12/3
Číslo zmluvy: 2020/12/3
Názov zmluvy: Poistenie 72901748
Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s.
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Predmet plnenia: Poistenie 72901748
Suma s DPH
Celková hodnota: 230,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 01.12.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Dátum podpisu: 01.12.2020
Dátum účinnosti: 02.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [920 kB] Zmluva o dielo - Heliotronik.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/12/1
Číslo zmluvy: 2020/12/1
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Heliotronik spol. s.r.o.
  Zlatobanská 16
  080 05 Prešov
IČO: 36 493 333
Predmet plnenia: Zmluva o dielo
Suma s DPH
Celková hodnota: 39 949,70 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 01.12.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Dátum podpisu: 01.12.2020
Dátum účinnosti: 02.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [860 kB] Zmluva - JMB Lipany.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/12/2
Číslo zmluvy: 2020/12/2
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: JMB LIPANY, s.r.o.
  Puškinova 18
  083 01 Sabinov
IČO: 36468088
Predmet plnenia: Zmluva o dielo
Suma s DPH
Celková hodnota: 82 982,76 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 30.11.2020
Dátum podpisu: 30.11.2020
Dátum účinnosti: 01.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [927 kB] Zmluva o dielo - COMEON.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/11/1
Číslo zmluvy: 2020/11/1
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: COMEON
  Mieru 2250/21
  083 01 Sabinov
Predmet plnenia: Zmluva o dielo
Suma s DPH
Celková hodnota: 12 000,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 06.11.2020
Dátum zverejnenia: 30.11.2020
Dátum podpisu: 06.11.2020
Dátum účinnosti: 01.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/11/2
Číslo zmluvy: 2020/11/2
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
  Einsteinova 24
  851 01 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet plnenia: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 28.10.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dátum podpisu: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 03.11.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Union - poistenie mot. voz..pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/10/1
Číslo zmluvy: 2020/10/1
Názov zmluvy: Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel
Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s.
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Predmet plnenia: Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel
Suma s DPH
Celková hodnota: 206,35 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.09.2020
Dátum zverejnenia: 15.10.2020
Dátum podpisu: 16.09.2020
Dátum účinnosti: 16.10.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o zámene správy majetku PSK.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/10/2
Číslo zmluvy: 2020/10/2
Názov zmluvy: Zmluva o zámene správy majetku PSK
Dodávateľ: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  Kukučínova 1781/2
  083 01 Sabinov
IČO: 00691984
Predmet plnenia: Zmluva o zámene správy majetku PSK
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 10.09.2020
Dátum zverejnenia: 10.09.2020
Dátum podpisu: 10.09.2020
Dátum účinnosti: 11.09.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Dohoda o spolupráci ÚVVaÚVTOS - 2020.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/9/2
Číslo zmluvy: 2020/9/2
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
Dodávateľ: ÚVV a ÚVTOS Prešov
  Kpt. Nálepku 1
  080 01 Prešov
IČO: 00738409
Predmet plnenia: Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 02.09.2020
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Dátum podpisu: 02.09.2020
Dátum účinnosti: 09.09.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Dohoda - OÚ.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/9/1
Číslo zmluvy: 2020/9/1
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci - súťaže
Dodávateľ: Okresný úrad,odbor školstva
  Tarasa Ševčenka 11
  083 01 Prešov
IČO: 00151866
Predmet plnenia: Dohoda o spolupráci - súťaže
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 31.08.2020
Dátum zverejnenia: 31.08.2020
Dátum podpisu: 31.08.2020
Dátum účinnosti: 01.09.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva CVTI - štipendia - 2020.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/8/1
Číslo zmluvy: 2020/8/1
Názov zmluvy: Zmluva o vyplácaní štipendií
Dodávateľ: Centrum vedeckotechnických informácii SR
  Lamačská cesta 8/A
  811 04 Bratislava
IČO: 00151882
Predmet plnenia: Zmluva o vyplácaní štipendií
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 18.06.2020
Dátum zverejnenia: 30.06.2020
Dátum podpisu: 18.06.2020
Dátum účinnosti: 01.07.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva - Eurobau - PM.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/6/1
Číslo zmluvy: 2020/6/1
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Dodávateľ: EUROBAU - PM, s.r.o.
  Orlov 235
  065 43 Orlov 235
IČO: 44476695
Predmet plnenia: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 24 945,17 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.04.2020
Dátum zverejnenia: 20.04.2020
Dátum podpisu: 20.04.2020
Dátum účinnosti: 21.04.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Poistná zmluva - Union.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/4/1
Číslo zmluvy: 2020/4/1
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s. Bratislava
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Predmet plnenia: Poistná zmluva
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 882,60 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 17.02.2020
Dátum zverejnenia: 21.02.2020
Dátum podpisu: 17.02.2020
Dátum účinnosti: 22.02.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1011 kB] Dohoda - OÚ 2020.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/2/1
Číslo zmluvy: 2020/2/1
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci
Dodávateľ: Okresný úrad,odbor školstva
  Tarasa Ševčenka 11
  083 01 Prešov
IČO: 00151866
Predmet plnenia: Dohoda o spolupráci - súťaže
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 28.01.2020
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum podpisu: 28.01.2020
Dátum účinnosti: 29.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Komunálna poisťovňa - cestovné poistenie.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/4
Číslo zmluvy: 2020/1/4
Názov zmluvy: Cestovné poistenie
Dodávateľ: KOMUNÁLNA POISŤOV VIENNA INSURANCE GROUP
  Štefánikova 17
  81105 Bratislava
IČO: 31595545
Predmet plnenia: Cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 9,22 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.01.2020
Dátum zverejnenia: 22.01.2020
Dátum účinnosti: 23.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [759 kB] Komunálna poisťovňa - poistná zmluva.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/3
Číslo zmluvy: 2020/1/3
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Dodávateľ: KOMUNÁLNA POISŤOV VIENNA INSURANCE GROUP
  Štefánikova 17
  81105 Bratislava
IČO: 31595545
Predmet plnenia: Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku
Suma s DPH
Celková hodnota: 106,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.10.2019
Dátum zverejnenia: 21.01.2020
Dátum podpisu: 04.10.2019
Dátum účinnosti: 22.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [82 kB] Zmluva o dielo EUROBAU - JM.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/2
Číslo zmluvy: 2020/1/2
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Dodávateľ: EUROBAU - JM spol. s.r.o.
  235
  065 43 Orlov
IČO: 36 508 225
Predmet plnenia: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 19 920,00 €