Objednávky - detail (výpis z 20.09.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.04.2020
Dátum zverejnenia: 20.04.2020
Dátum podpisu: 20.04.2020
Dátum účinnosti: 21.04.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Poistná zmluva - Union.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/4/1
Číslo zmluvy: 2020/4/1
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s. Bratislava
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Predmet plnenia: Poistná zmluva
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 882,60 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 17.02.2020
Dátum zverejnenia: 21.02.2020
Dátum podpisu: 17.02.2020
Dátum účinnosti: 22.02.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1011 kB] Dohoda - OÚ 2020.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/2/1
Číslo zmluvy: 2020/2/1
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci
Dodávateľ: Okresný úrad,odbor školstva
  Tarasa Ševčenka 11
  083 01 Prešov
IČO: 00151866
Predmet plnenia: Dohoda o spolupráci - súťaže
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 28.01.2020
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum podpisu: 28.01.2020
Dátum účinnosti: 29.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Komunálna poisťovňa - cestovné poistenie.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/4
Číslo zmluvy: 2020/1/4
Názov zmluvy: Cestovné poistenie
Dodávateľ: KOMUNÁLNA POISŤOV VIENNA INSURANCE GROUP
  Štefánikova 17
  81105 Bratislava
IČO: 31595545
Predmet plnenia: Cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 9,22 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.01.2020
Dátum zverejnenia: 22.01.2020
Dátum účinnosti: 23.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [759 kB] Komunálna poisťovňa - poistná zmluva.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/3
Číslo zmluvy: 2020/1/3
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Dodávateľ: KOMUNÁLNA POISŤOV VIENNA INSURANCE GROUP
  Štefánikova 17
  81105 Bratislava
IČO: 31595545
Predmet plnenia: Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku
Suma s DPH
Celková hodnota: 106,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.10.2019
Dátum zverejnenia: 21.01.2020
Dátum podpisu: 04.10.2019
Dátum účinnosti: 22.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [82 kB] Zmluva o dielo EUROBAU - JM.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/2
Číslo zmluvy: 2020/1/2
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Dodávateľ: EUROBAU - JM spol. s.r.o.
  235
  065 43 Orlov
IČO: 36 508 225
Predmet plnenia: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 19 920,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 20.01.2020
Dátum zverejnenia: 20.01.2020
Dátum podpisu: 20.01.2020
Dátum účinnosti: 21.01.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva - PZ, a.s. - 2020.pdf
Identifikácia zmluvy: 2020/1/1
Číslo zmluvy: 2020/1/1
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci
Dodávateľ: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
  Kopčianská 14
  851 01 Bratislava
IČO: 35805609
Predmet plnenia: Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 10.12.2019
Dátum zverejnenia: 11.12.2019
Dátum podpisu: 10.12.2019
Dátum účinnosti: 12.12.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Generali Poisťovňa - december.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/12/2
Číslo zmluvy: 2019/12/2
Názov zmluvy: Poistná zmluva - cestovné poistenie
Dodávateľ: Generali Poisťovňa
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
IČO: 35709332
Predmet plnenia: Poistná zmluva - cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 20,53 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 02.12.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Dátum podpisu: 02.12.2019
Dátum účinnosti: 03.12.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Union poisťovňa.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/12/1
Číslo zmluvy: 2019/12/1
Názov zmluvy: Návrh poistnej zmluvy
Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s.
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Predmet plnenia: Návrh poistnej zmluvy
Suma s DPH
Celková hodnota: 25,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
Dátum podpisu: 25.11.2019
Dátum účinnosti: 26.11.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Generali Poisťovňa - poistenie - nov..pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/11/2
Číslo zmluvy: 2019/11/2
Názov zmluvy: Poistná zmluva - cestovné poistenie
Dodávateľ: Generali Poisťovňa
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
IČO: 35709332
Predmet plnenia: Poistná zmluva - cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 20,53 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
Dátum podpisu: 25.11.2019
Dátum účinnosti: 26.11.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o dielo EUROBAU.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/11/3
Číslo zmluvy: 2019/11/3
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Dodávateľ: EUROBAU - PM, s.r.o.
  Orlov 235
  065 43 Orlov 235
IČO: 44476695
Predmet plnenia: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 46 765,15 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 11.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
Dátum podpisu: 11.11.2019
Dátum účinnosti: 12.11.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Generali Poisťovňa - poistenie - november.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/11/1
Číslo zmluvy: 2019/11/1
Názov zmluvy: Poistná zmluva - cestovné poistenie
Dodávateľ: Generali Poisťovňa
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
IČO: 35709332
Predmet plnenia: Poistná zmluva - cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 20,53 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 21.10.2019
Dátum podpisu: 21.10.2019
Dátum účinnosti: 22.10.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Generali Poisťovňa - poistenie.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/10/2
Číslo zmluvy: 2019/10/2
Názov zmluvy: poistná zmluva - cestovné poistenie
Dodávateľ: Generali Poisťovňa
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
IČO: 35709332
Predmet plnenia: poistná zmluva - cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 30,79 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.10.2019
Dátum zverejnenia: 16.10.2019
Dátum podpisu: 16.10.2019
Dátum účinnosti: 17.10.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Generali - poistenie.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/10/1
Číslo zmluvy: 2019/10/1
Názov zmluvy: poistná zmluva - cestovné poistenie
Dodávateľ: Generali Poisťovňa
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
IČO: 35709332
Predmet plnenia: poistná zmluva - cestovné poistenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 20,53 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019
Dátum podpisu: 30.09.2019
Dátum účinnosti: 01.10.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [491 kB] Zmluva_na_poskytnutie_osobnej_dopravy.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/9/5
Číslo zmluvy: 2019/9/5
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb osobnej prepravy
Dodávateľ: TRAVEL-LINE Anna Zieba
  ul. Dluga 77
  38 440 Iwonicz
IČO: 180585630
Predmet plnenia: Zmluva o poskytovaní služieb osobnej prepravy
Suma s DPH
Celková hodnota: 16 416,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019
Dátum podpisu: 30.09.2019
Dátum účinnosti: 01.10.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [504 kB] Zmluva_ubytovacie_stravovacie_služby.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/9/6
Číslo zmluvy: 2019/9/6
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb hotelového typu
Dodávateľ: REMOPEL, s.r.o.
  Hollého 30
  083 01 Sabinov
IČO: 36474614
Predmet plnenia: Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb hotelového typu
Suma s DPH
Celková hodnota: 34 435,20 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 27.09.2019
Dátum zverejnenia: 27.09.2019
Dátum podpisu: 27.09.2019
Dátum účinnosti: 28.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Allianz - cestovné poistenie.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/9/3
Číslo zmluvy: 2019/9/3
Názov zmluvy: Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  Dostojevského rad 4
  815 74 Bratislava
IČO: 00151700
Predmet plnenia: Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
Suma s DPH
Celková hodnota: 25,06 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 09.09.2019
Dátum zverejnenia: 27.09.2019
Dátum podpisu: 27.09.2019
Dátum účinnosti: 28.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Dohoda - OÚ 2019.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/9/4
Číslo zmluvy: 2019/9/4
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci
Dodávateľ: Okresný úrad,odbor školstva
  Tarasa Ševčenka 11
  083 01 Prešov
IČO: 00151866
Predmet plnenia: Dohoda o spolupráci
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 17.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dátum účinnosti: 18.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [885 kB] Zmluva - Martin Gall - MG COMP.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/9/2
Číslo zmluvy: 2019/9/2
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Martin Gall - MG COMP
  Šmeralova 23
  080 01 Prešov
IČO: 41751477
Predmet plnenia: Kúpna zmluva - osobné počítače
Suma s DPH
Celková hodnota: 9 400,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 02.09.2019
Dátum zverejnenia: 02.09.2019
Dátum podpisu: 02.09.2019
Dátum účinnosti: 03.09.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Dohoda o spolupráci ÚVVa ÚVTOS - 2019.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/9/1
Číslo zmluvy: 2019/9/1
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
Dodávateľ: ÚVV a ÚVTOS Prešov
  Kpt. Nálepku 1
  080 01 Prešov
IČO: 00738409
Predmet plnenia: Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 22.08.2019
Dátum zverejnenia: 23.08.2019
Dátum podpisu: 22.08.2019
Dátum účinnosti: 24.08.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva TIBURON.pdf
Identifikácia zmluvy: 2019/8/1
Číslo zmluvy: 2019/8/1
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: TIBURON s.r.o. Prešov
  Jánošíkova 77
  080 01 Prešov
IČO: 47937114
Predmet plnenia: Zmluva o dielo
Suma s DPH
Celková hodnota: 18 000,00 €